Add Your Heading Text Here

PLAN MARKETING

Dựa trên những nghiên cứu thực tế, chúng tôi đưa ra các giải pháp, chiến lược marketing phù hợp với định hướng phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Tại sao doanh nghiệp cần có Plan Marketing

Plan Marketing là chiến lược, kế hoạch của doanh nghiệp để nâng cao khả năng cạnh tranh so với đối thủ. Một Plan Marketing hiệu quả sẽ góp phần làm tăng doanh thu, thị phần, cũng như khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp. Đồng thời, Plan Marketing cho thấy các cơ hội tiềm năng mà doanh nghiệp chưa tiếp cận đến.

Dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường, đưa ra định hướng và mục tiêu kinh doanh rõ ràng và chính xác hơn.

Định vị sản phẩm, thương hiệu sâu trong tâm trí khách hàng, mang lại doanh thu bền vững trong dài hạn.

Chỉ 20% quy trình lập plan marketing có thể mang lại 80% hiệu quả. Một kế hoạch hoàn hảo, khả thi sẽ giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh.

Quy trình Plan Marketing tại Saiyan Communications

1. Xác định rõ mục tiêu của đối tác

2. Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường, sản phẩm và dịch vụ khách hàng.
Google, Facebook, báo cáo thị trường
Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh đang hoạt động trên thị trường.
Google, Facebook, báo cáo thị trường
Tìm ra insight khách hàng, vẽ chân dung khách hàng mục tiêu cụ thể.
Google, Facebook, báo cáo thị trường