plan marketing

Plan Marketing

Tư Vấn Ngay

Dựa trên những nghiên cứu thực tế, chúng tôi đưa ra các giải pháp, chiến lược marketing phù hợp với định hướng phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Tìm Hiểu Thêm

Tại sao doanh nghiệp cần có Plan Marketing

Plan Marketing là chiến lược, kế hoạch của doanh nghiệp để nâng cao khả năng cạnh tranh so với đối thủ. Một Plan Marketing hiệu quả sẽ góp phần làm tăng doanh thu, thị phần, cũng như khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp. Đồng thời, Plan Marketing cho thấy các cơ hội tiềm năng mà doanh nghiệp chưa tiếp cận đến.

Dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường, đưa ra định hướng và mục tiêu kinh doanh rõ ràng và chính xác hơn.

Xác định mục tiêu rõ ràng, chính xác

Chỉ 20% quy trình lập plan marketing có thể mang lại 80% hiệu quả. Một kế hoạch hoàn hảo, khả thi sẽ giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh.

Tối đa hóa lợi nhuận

Định vị sản phẩm, thương hiệu sâu trong tâm trí khách hàng, mang lại doanh thu bền vững trong dài hạn.

Định vị sản phẩm và thương hiệu

Tại sao doanh nghiệp cần có Plan Marketing

Plan Marketing là chiến lược, kế hoạch của doanh nghiệp để nâng cao khả năng cạnh tranh so với đối thủ. Một Plan Marketing hiệu quả sẽ góp phần làm tăng doanh thu, thị phần, cũng như khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp. Đồng thời, Plan Marketing cho thấy các cơ hội tiềm năng mà doanh nghiệp chưa tiếp cận đến.

Quy trình Plan Marketing tại Saiyan Communications

Tìm ra insight khách hàng, vẽ chân dung khách hàng mục tiêu cụ thể.

Nghiên cứu thị trường, sản phẩm và dịch vụ khách hàng.

Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh đang hoạt động trên thị trường.

Xác định rõ mục tiêu của đối tác

Nghiên cứu thị trường

1

2

Nhận brief từ phía đối tác.

Đề xuất ý tưởng truyền thông phù hợp

Kế hoạch truyền thông (Media Plan)

3

4

Xác định thông điệp truyền thông, từ đó đề xuất các ý tưởng táo bạo, khác biệt và nổi bật - phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Đề xuất chiến lược phù hợp với doanh nghiệp, bao gồm: chiến lược bán hàng ngắn hạn và dài hạn; chiến lược thương hiệu.

Dựa trên mục tiêu kinh doanh và mục tiêu marketing của doanh nghiệp, đề xuất mục tiêu triển khai trên từng kênh, đảm bảo KPIs và đạt được hiệu quả truyền thông tốt nhất.

Tối ưu hoạt động truyền thông trên truyền thông của doanh nghiệp Facebook, Google, Thương mại điện tử, Youtube… 

Kế hoạch thực hiện (Action plan)

Theo dõi và báo cáo kết quả

5

6

Phân bổ cho từng bộ phận thực hiện, phối hợp với nhau để đạt mục tiêu đề ra. Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc đạt KPIs đưa ra.

TƯ VẤN NGAY

Dựa trên kế hoạch truyền thông (Media Plan) đưa ra kế hoạch thực hiện chi tiết phù hợp với từng giai đoạn. Đồng thời đề xuất các hoạt động cụ thể trên các kênh truyền thông, bao gồm các hoạt động như: tối ưu web chuẩn SEO, thiết kế landing page, bài PR, tổ chức Events, TVC...

Khách hàng - Đối tác

Khách hàng - Đối tác