Hạt Ngọc Trời là sản phẩm của tập đoàn Lộc Trời

Tái tung sản phẩm, hỗ trợ bán hàng kênh MT ( Siêu Thị). Kết hợp với đội marketing của Lộc Trời chạy các campaign bán hàng dịp tết.