Bánh trung thu Hội An là một thương hiệu mới. Chúng tôi bắt đầu triển khai kế hoạch Digital Marketing từ tháng 05/2020 và kết thúc 25/09/2021.

Nắm bắt được Brandkey của thương hiệu chúng tôi đã triển khai chiến lược Digital marketing phù hợp để đạt được target khách hàng đưa ra.

  • Pr thương hiệu mới ( Báo chí )
  • Socia media ( Câu chuyện sản phẩm, câu chuyện thương hiệu )
  • Chiến lược bán hàng ( SEO – Advertising )

Kết quả:

  • Doanh thu và số lượng sản phẩm tăng gấp 1,5 lần so với năm 2019.
  • Chi phí marketing giảm 60% so với năm 2019.
  • Kênh chiến lược : SEO và Socia Media.