Quà tặng tết Mamafood   là thương hiệu đã có các Store tại TP.HCM. Với định hướng phát triển khách hàng bằng tiếp thị Online. Nắm rõ Brandkey về thương hiệu và thông điệp cần truyền tải. Chúng tôi đã lên chiến lược triển khai Digital Marketing thông qua các kênh truyền thông từ 03/2020 đến 20/01/2021.

  • Pr thương hiệu ( Báo chí )
  • Thiết kế website (UX-UI)
  • Chiến lược bán hàng ( SEO – Advertising)

Kết quả

  • Doanh thu tăng gấp 2 so với năm 2020.
  • Chi phí marketing giảm 70% so với 2019.
  • Kênh chiến lược : SEO và Remarketing Ads.