• Pr thương hiệu ( Báo chí )
  • Thiết kế website (UX-UI)
  • Chiến lược bán hàng ( SEO – Advertising)