Loading

Digital Marketing

Img

Digital marketing (tiếp thị kỹ thuật số) là quảng bá sản phẩm hoặc thương hiệu thông qua một hoặc nhiều hình thức truyền thông điện tử (electronic media).
Digital Marketing nhấn mạnh đến 3 yếu tố: Sử dụng các phương tiện kĩ thuật số, tiếp cận khách hàng trong môi trường kĩ thuật số, và tương tác với khách hàng.

  • Website
  • Quảng cáo online
  • Social Media
  • Search (SEO và SEM),
  • Email
  • Moblie & Game